• دسته ها
 • ژانرها
 • بازیگران
 • کارگردانان
 • کشورها
 • تاریخ انتشار

فرم ورود سایت

رمز عبور را فراموش کرده اید؟

عضویت در سایت

55 بازدید
 • Vikings TV Series 2013

0(0 رای)

خلاصه داستان

ماجراهای of Ragnar : بزرگ‌ترین قهرمان عصر او . این مجموعه داستان گروهی از برادران وایکینگ و خانواده‌اش را به تصویر می‌کشد که بر می‌خیزد تا به عنوان پادشاه قبایل وایکینگ تبدیل شود . علاوه بر یک جنگجوی بی‌باک , Ragnar سنت‌های Norse را به خدایان نشان می‌دهد : افسانه این است که او از نوادگان مستقیم of , خدای
تریلرها

فصل 1

 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :663.90 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.74 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :678.06 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.90 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :649.94 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم : 351.05 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم : 649.80 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.75 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :634.38 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.59 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :620.83 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.85 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :620.85 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.75 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :663.91 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.87 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :649.53 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.54 MB

فصل 2

 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :692.89 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.93 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :663.00 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.89 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :664.04 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.81 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :677.67 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.68 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :663.71 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.69 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :677.78 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.85 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :749.65 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.51 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :677.78 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.72 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :663.78 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.65 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :663.59 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.63 MB

فصل 3

 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :707.06 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.89 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :635.05 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :351.00 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :663.32 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.45 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :706.58 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.59 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :649.71 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.87 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :677.98 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.93 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :620.91 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.78 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :620.32 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.73 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :635.00 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :351.05 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :634.57 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.91 MB

فصل 4

 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :700.89 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.77 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :701.00 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :351.16 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :700.28 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.69 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :700.57 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.64 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :700.57 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.90 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :700.63 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.77 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :699.79 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.59 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :700.07 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.51 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :700.75 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.67 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :700.54 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :350.89 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :671.73 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :320.49 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :664.41 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :317.06 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :688.89 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :328.67 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :674.69 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :321.87 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :705.15 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :336.44 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :650.21 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :310.21 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :661.88 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :315.78 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :780.69 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :372.49 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :663.87 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :316.71 MB
 • کیفیت :BluRay 1080p
 • حجم :690.01 MB
 • کیفیت :BluRay 720p
 • حجم :329.29 MB

فصل 5

 • کیفیت :WEB-DL 1080p
 • حجم :721.50 MB
 • کیفیت :WEB-DL 720p
 • حجم :351.78 MB
 • کیفیت :WEB-DL 1080p
 • حجم :701.94 MB
 • کیفیت :WEB-DL 720p
 • حجم :341.86 MB
 • کیفیت :WEB-DL 1080p
 • حجم :701.87 MB
 • کیفیت :WEB-DL 720p
 • حجم :351.79 MB
 • کیفیت :WEB-DL 1080p
 • حجم :701.78 MB
 • کیفیت :WEB-DL 720p
 • حجم :351.91 MB
 • کیفیت :WEB-DL 1080p
 • حجم :752.11 MB
 • کیفیت :WEB-DL 720p
 • حجم :381.96 MB
 • کیفیت :WEB-DL 1080p
 • حجم :723.99 MB
 • کیفیت :WEB-DL 720p
 • حجم :345.62 MB
 • کیفیت :WEB-DL 1080p
 • حجم :723.60 MB
 • کیفیت :WEB-DL 720p
 • حجم :362.18 MB
 • کیفیت :WEB-DL 1080p
 • حجم :704.10 MB
 • کیفیت :WEB-DL 720p
 • حجم :365.97 MB
 • کیفیت :WEB-DL 1080p
 • حجم :710.34 MB
 • کیفیت :WEB-DL 720p
 • حجم :328.59 MB
 • کیفیت :WEB-DL 1080p
 • حجم :717.05 MB
 • کیفیت :WEB-DL 720p
 • حجم :350.37 MB
 • کیفیت :WEB-DL 1080p
 • حجم :691.05 MB
 • کیفیت :WEB-DL 720p
 • حجم :329.43 MB
 • کیفیت :WEB-DL 1080p
 • حجم :699.18 MB
 • کیفیت :WEB-DL 720p
 • حجم :333.31 MB
 • کیفیت :WEB-DL 1080p
 • حجم :690.25 MB
 • کیفیت :WEB-DL 720p
 • حجم :329.51 MB
 • کیفیت :WEB-DL 1080p
 • حجم :687.26 MB
 • کیفیت :WEB-DL 720p
 • حجم :328.41 MB
 • کیفیت :WEB-DL 1080p
 • حجم :693.08 MB
 • کیفیت :WEB-DL 720p
 • حجم :371.52 MB
 • کیفیت :WEB-DL 1080p
 • حجم :684.10 MB
 • کیفیت :WEB-DL 720p
 • حجم :326.95 MB
 • کیفیت :WEB-DL 1080p
 • حجم :707.21 MB
 • کیفیت :WEB-DL 720p
 • حجم :381.90 MB
 • کیفیت :WEB-DL 1080p
 • حجم :701.52 MB
 • کیفیت :WEB-DL 720p
 • حجم :335.01 MB
 • کیفیت :WEB-DL 1080p
 • حجم :679.25 MB
 • کیفیت :WEB-DL 720p
 • حجم : 324.37 MB
 • کیفیت :WEB-DL 1080p
 • کیفیت :WEB-DL 720p
 • حجم :325.55 MB

نظرات کاربران

دیدگاها ، پس از تایید مدیران سایت منتشر خواهند شد. دیدگاهای انگلیسی یا غیر مرتبط با مطلب منتشر نخواهند شد.

نظرات بسته شده است.